TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

NGÀY MỞ THƯỞNGDANH MỤCSỐ RAKẾT QUẢ
24/01/2022Bạch thủ lô

Song thủ lô

xiên 2

xiên 3

Dàn đề 10 số

Dàn đề 36 số

23/01/2022bạch thủ lô99Trúng 99
Song thủ lô47-74Trúng 47
xiên 299-74/99-47/47-74Trúng 99-47
xiên 399-74-47Trượt
Dàn đề 10 số01,10,31,13,41,14,51,15,61,16 Trượt
Dàn đề 36 số01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,07,70,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79Trượt
20/01/2022bạch thủ lô84Trúng 84
Song thủ lô67-76Trúng 67
xiên 284-67/84-76/67-76Trúng
xiên 384-67-76Trượt
Dàn đề 10 số02,20,12,21,32,23,41,14,52,25Trượt
Dàn đề 36 số00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,14,41,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59

TRÚNG

85

19/01/2022Bạch thủ lô99Trượt
Song thủ lô58-85Trúng 58×2 ; 85
xiên 299-58/99-85/58-85Trúng 58-85
xiên 399-58-85Trượt
Dàn đề 10 số07,70,17,71,27,72,37,73,47,74Trượt
Dàn đề 20 số07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,85,58,95,59Trượt