TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MC SỐ RA KẾT QUẢ
07/4/2022 Bạch thủ lô
Song thủ lô
xiên 2
xiên 3
Dàn đề 10 số
Dàn đề 36 số

06/4/2022

Bạch thủ lô 97 trúng 97
Song thủ lô 26-62 trúng 26
xiên 2 97-26/97-62/26-62 trúng 97-26
xiên 3 97-26-62 trượt
Dàn đề 10 số 04-40-46-64-44-66-26-62-16-61 trượt
Dàn đề 36 số 04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,06,60,16,61,26,62,36,63,56,65,66,76,67,86,68,96,69 trượt

05/4/2022

Bạch thủ lô 55 trúng 55 x 2
Song thủ lô 47-74 trúng 47 x 2
xiên 2 55-47/55-74/47-74 trúng 55-47
xiên 3 55-47-74 trượt
Dàn đề 10 số 05-50-55-00-15-51-59-95-01-10 trượt
Dàn đề 36 số 00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59 trượt

04/4/2022

Bạch thủ lô 62 Trúng 62 x 2
Song thủ lô 45-54 Trúng 54
xiên 2 62-45/62-54/45-54 Trúng 62-54
xiên 3 62-45-54 Trượt
Dàn đề 10 số 34-43-33-44-54-45-37-73-35-53 trượt
Dàn đề 36 số 03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,04,40,14,41,24,42,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49 Trúng 41

  NGÀY MỞ THƯỞNGDANH MỤCSỐ RAKẾT QUẢ
  17/02/2022Bạch thủ lô

  Song thủ lô

  xiên 2

  xiên 3

  Dàn đề 10 số

  Dàn đề 36 số

  16/02/2022Bạch thủ lô70Trúng 70
  Song thủ lô23-32Trúng 32
  xiên 270-23/70-32/23-32Trúng 70-32
  xiên 370-23-32 Trượt
  Dàn đề 10 số06,60,16,61,05,50,15,51,25,52Trượt 
  Dàn đề 36 số06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,75,57,85,58,95,59Trúng 62 
  15/02/2022bạch thủ lô56Trúng 56
  Song thủ lô97-79Trúng  79×2 ; 97 
  xiên 256-97/56-79/79-97Trúng 56-79/56-97/79-97
  xiên 356-79-97Trúng 56-79-97
  Dàn đề 10 số28,82,38,83,48,84,09,90,19,91 Trượt
  Dàn đề 36 số08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,99Trúng 96
  14/02/2022bạch thủ lô58Trúng 58×2
  Song thủ lô89-98Trúng 98
  xiên 258-89/58-98/89-98Trúng 58-98
  xiên 358-89-98trượt
  Dàn đề 10 sô05,50,15,51,25,52,09,90,19,91,29trượt
  Dàn đề 36 số05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,69,96,79,97,89,98,99trượt